Privacy Policy

Gegevens The Power Community
The Power Community B.V.
Eikenlaan 5
3901 XA Veenendaal
Kamer van Koophandel nummer: 66869102
telefoonnummer: 085-0711160

Contactpersoon voor privacy-zaken is: Janika Elsenaar-Poort
per e-mail zijn wij bereikbaar via: info@thepowercommunity.eu

The Power Community B.V.
Eikenlaan 5
3901 XA Veenendaal

De volgende zelfstandige juridische entiteiten (die verder worden aangeduid als ‘Vestiging’ of ‘Vestigingen’) maken tevens gebruik van de naam The Power Community en de website www.thepowercommunity.eu en zijn aangesloten bij de franchiseformule ‘The Power Community’:

The Power Community IJsselstein
Nijverheidsweg 13a
3401 MC IJsselstein
contactpersoon: Stefan Wolfis

The Power Community Utrecht
Kerkstraat 19c
3581 RA Utrecht
Contactpersoon: Erik Breedveld

The Power Community Veenendaal
Eikenlaan 5
3901 XA Veenendaal
contactpersoon: Hanno van Binsbergen

De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website www.thepowercommunity.eu
In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met ‘The Power Community’, ‘ons’, ‘wij’, ‘we’ of ‘onze’. In deze Privacyverklaring wordt met ‘betrokkene’ bedoeld degene van wie wij persoonsgegevens verwerken.

Website
Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

Franchise
The Power Community is een franchiseformule. Alle vestigingen die aangesloten zijn bij de franchiseformule verwerken persoonsgegevens voor eigen rekening en risico. Iedere vestiging is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerken.

Cookies
De website van The Power Community plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website permanent op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij maken gebruik van cookies op de website om:
I. De werking van de website te verbeteren.
II. De website te testen en te verbeteren door het monitoren van websitebezoek.
III. De effectiviteit van de online marketingcampagnes te meten.
Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.
Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens gedeeld. De cookies worden gedurende maximaal twee jaar bewaard. Je kunt cookies verwijderen via je internetbrowser. Je kunt ook via je internetbrowser instellen dat cookies standaard worden geweigerd.

De volgende cookies worden geplaatst:
_ga / _gid / _gat_*
Google Analytics gebruikt dit om gebruikers te identificeren en om het aantal requests bij te houden en te limiteren.

Persoonsgegevens
a. Algemeen en doelen.
I. De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen. Het eerste doel is de verwerking van persoonsgegevens van potentiële klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website. Deze gegevens krijgen wij als iemand via onze website het contactformulier invult via de pagina ‘contact’ of het inschrijfformulier invult via de pagina ‘events’. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en contact te houden met de betreffende personen
II. Het tweede doel is het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers, ter uitvoering van de overeenkomsten die wij met ze sluiten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten en leveranciers, een overeenkomst met ze sluiten en die uitvoeren
III. Het derde doel is het verzamelen van gezondheidsgegevens van onze klanten voor het optimaal uitvoeren van de overeenkomsten. Wij verwerken deze bijzondere persoonsgegevens uitsluitend wanneer de klant daar expliciet toestemming voor heeft gegeven
IV. Het vierde doel is dat we personen onze nieuwsbrief of andere informatie toesturen. We vragen hier toestemming voor. Personen kunnen zich voor deze berichten uitschrijven.
V.Het vijfde doel is het verbeteren van onze dienstverlening en het optimaal laten functioneren van onze website. Wij verstrekken daarom persoonsgegevens aan een derde die voor ons reviews verzamelt. Tevens maken wij op onze website gebruik van cookies (zie Cookies)

b. Welke persoonsgegevens? De persoonsgegevens die we verwerken zijn:
naam, adres, woonplaats
contactpersonen
telefoonnummer, e-mailadres
geboortedatum, leeftijd
geslacht
lichaamsgewicht, lengte
gezondheidsgegevens die van belang zijn voor verantwoord sporten
IBAN nummer
BTW nummer
KvK-nummer
IP-adres en surfgedrag.

c. Verstrekking aan derden.
Voor het verkrijgen van reviews van onze klanten, het verzenden van nieuwsbrieven en mailings verstrekken wij persoonsgegevens van onze klanten aan derden, die de werkzaamheden voor ons uitvoeren. Persoonsgegevens van onze klanten verstrekken wij alleen aan anderen dan de bij de overeenkomst betrokkenen, voor zover dat nodig is in het kader van onder a. genoemde doelen. Deze derden verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van The Power Community. Voorts verstrekken wij persoonsgegevens aan derden wanneer wij hiertoe worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. The Power Community heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.
d. Hosting en dienstverleners.
Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij supportdiensten verlenen. Ook maken wij gebruik van ict-dienstverleners. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn opgeslagen in de cloud en in diverse softwareapplicaties in de cloud.

e. Termijnen
Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 6 jaar.
Gegevens die we ontvangen via de websitepagina “contact” worden verwijderd indien en zodra duidelijk is dat de hier uit voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden.
Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming.
Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen.
Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd.
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

f. Van wie krijgen wij persoonsgegevens.
Wij krijgen persoonsgegevens via onze website (via “contact ”) en via onze (potentiële) klanten en leveranciers.

Beveiliging van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodiek de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Rechten van betrokkene
De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.
Informatie en inzage: u kunt bij ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en wij vertellen u graag over hoe en waarom wij de betreffende persoonsgegevens verwerken.
Rectificatie: mochten wij verkeerde gegevens van u hebben dan passen wij die op uw verzoek aan.
Vergetelheid: op uw verzoek om wissing van uw persoonsgegevens zijn wij verplicht deze persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat wij voor bepaalde doeleinden verplicht zijn sommige persoonsgegevens te bewaren.
Beperking: heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u van ons verlangen de verwerking te laten beperken.
Bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.
Naast bovengenoemde rechten kunt u uw toestemming intrekken voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van mailings, nieuwsbrieven, reviews en klanttevredenheidsonderzoek. U kunt uw toestemming intrekken middels de afmeldlink onderin de betreffende e-mails. U kunt hiervoor ook een e-mail aan ons sturen: info@thepowercommunity.eu.

Klacht
Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden, heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 mei 2021

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan